Vakfımız, Ülkemizde ve İslam dünyasında ilmi araştırmalara ve İslami İlimler alanında insan kaynağı yetişmesine destek olmak ve Müslüman toplumların güncel meselelerinin tartışıldığı platformlar oluşturmak üzere faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerden biri olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumlarının;

  • İlkini Bursa’da Uludağ Üniversitesi ile işbirliğinde “İslam Dünyasında Din Eğitimi ve Öğretimi”,
  • İkincisini Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi İşbirliğinde “İslam Dünyasında Din Hizmetleri ve Dini Kurumlar”,
  • Üçüncüsünü İstanbul’da 29 Mayıs Üniversitesi işbirliği ile “ İslam Dünyasında Dini Akımlar ve Güncel Meseleler”,
  • Dördüncüsünü Kayseri’de Erciyes Üniversitesi ve Kayseri İl Müftülüğü işbirliğinde, Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü”  başlıkları ile gerçekleştirdik.