BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI VE KÜLTÜRÜ

Etnik, dini, siyasi ve sosyal farklılıkların mutlaklaştırıldığı, modern çağın ayrıştırıcı ruhu, yaşadığımız dünyayı derin insani krizlere sevk etmektedir. Bu ayrıştırıcı ruh farklı kimlikleri asimile edici bir hal almış durumdadır. Öğrencilerimizin bu hal içerisinde birlikte yaşamanın yalnızca teorisini kurmayıp toplumsal ve siyasi pratiğini de yaşamış ve yaşatmış olan İslam Medeniyetinin farklı alan ve dönemlerde konuya yaklaşımını incelemeleri gelişimleri açısından yadsınamaz bir değer üretimi oluşturacaktır.

KONU ALT BAŞLIKLARI

Birlikte Yaşama: İlkeler, Teorik ve Kavramsal Çerçeve
Kur’an da Ötekiyle Birlikte Yaşama Referansları
Bir Arada Yaşamanın Ahlaki ve Felsefi Temelleri
Bir Birlikte Yaşam Örnekliği Olarak Osmanlı Medeniyeti
Modern Hukukta Birlikte Yaşamanın İmkânı
İlk Dönem İslam Toplumlarında Birlikte Yaşama Tecrübesi
İslam Tarihinde Birlikte Yaşama Tecrübesi
Birlikte Yaşama Hukuku
Birlikte Yaşamayı Güçleştiren Faktörler-Engeller
Günümüzde Birlikte Yaşama
Asimilasyon ve Birlikte Yaşama
Modern Kent Yaşamı ve İlişkilerde Yaşanan Esneme
Birlikte Yaşama veya Yaşayamama Örneği olarak İstanbul-Kudüs-Keşmir vs.
Avrupa’daki Müslümanlar ve Bir Arada Yaşama Sorunsalı

DÜZENLEME KURULU

Mustafa TUTKUN, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü,
Doç. Dr. Şahin GÜVEN, Kayseri İl Müftüsü
Veysi KAYA, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü,
Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı,
Mehmet İZCİ Kayseri İl Müftü Yardımcısı,

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı,
Yrd. Doç. Dr. Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı,
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü,
Prof. Dr. Muhammed GÜVEN, Erciyes Üniversitesi Rektörü,
Prof. Dr. Murat DOĞAN, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı,
Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, 29 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı,
Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı,
Prof. Dr. Ramazan ALTUNTAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı,
Prof. Dr. Celal TÜRER, Gazi Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesi Dekanı,
Prof. Dr. Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı,
Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Prof. Dr. Celalettin ÇELİK, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Prof. Dr. Hayri ERTEN, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Prof. Dr. Ali DERE, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Prof. Dr. Süleyman DERİN, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Prof. Dr. Serdar DEMİREL, İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi,
Prof. Dr. Hasan ONAT, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Prof. Dr. Osman AYDINLI, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Doç. Dr. Şahin GÜVEN, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Doç. Dr. Mustafa KARAGÖZ, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Doç. Dr. Süleyman DOĞANAY, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Doç. Dr. Lütfullah CEBECİ, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Doç. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Yrd. Doç. Dr. Salih Yalın, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Yrd. Doç. Dr. Osman BAYDER, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Yrd. Doç. Dr. Cenan KUVANCI, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Mustafa YELEK, TİDEF Başkanı

SEKRETERYA

Serkan AKSOY, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Görevlisi
Hümeyra TETİK, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Görevlisi
Abdulkadir SYLKA, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Görevlisi

TAKVİM

Özet gönderimi için başlangıç tarihi 04.01.2018
Özet gönderimi için son tarih 16.02.2018
Kabul edilen bildirilerin ilanı 21.02.2018
Tam metin gönderimi için son tarih 06.04.2018
Sempozyum icrası 27.04.2018-29.04.2018

YER / ADRES / İLETİŞİM

Kayseri Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampusü Talas Yolu Üzeri 38039 Melikgazi-Kayseri
sempozyum@tdv.org – 0312 416 92 77

  • Sempozyuma, Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrenciler katılabilir.
  • Sempozyuma katılacak adayların başvuru formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
  • Sempozyum tebliğ özetleri “5000” karakter (boşluk dahil) ile sınırlandırılmıştır.
  • Sempozyum dili Türkçe’dir.
  • Bildiriler bilimsel, özgün, sempozyum konu başlığıyla ilgili ve ilmi etik kurallara uygun olmalıdır.
  • Bildiri sunum süresi 15 dakika olacaktır.
  • Sempozyumun tüm giderleri, tebliğcilerin ve davetlilerin; yol, konaklama ve ağırlama giderleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanacaktır.
  • Sempozyum için kabul edilen tebliğ özetleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitapçık olarak basılabilecektir.
  • Sempozyumda sunulan bildiriler Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitap olarak basılabilecektir.
  • Sempozyumda sunulan bildiriler aynıyla izinsiz olarak başka bir platformda kullanılamaz.

BAŞVURULAR 16 ŞUBAT 2018 TARİHİ İTİBARİYLE SONLANMIŞTIR.