KONU ALT BAŞLIKLARI

Aşağıdaki başlıklar örnek niteliğinde olup, katılımcıların özgün tebliğleri de değerlendirmeye alınacaktır.

Türkiye’de Gençlik ve Sivil Toplum Çalışmaları

 • Türkiye’de Gençlik ve Sivil Toplum Çalışmaları Tarihi
 • Kurum Ve Porte Analizleri
 • Projeler Ve Etkileri
 • Gençlik Ve Sivil Toplum Çalışmalarının Geleceği

İslam Dünyasında Gençlik Ve Sivil Toplum Çalışmaları

 • İslam Dünyasında Gençlik Ve Sivil Toplum Çalışmaları Tarihi
 • Kurum Ve Porte Analizleri
 • Projeler Ve Etkileri
 • Gençlik Ve Sivil Toplum Çalışmalarının Geleceği

Sosyal Medyanın Gençlik Üzerindeki Etkisi

Gençlik İnşasında Ahilik Kültürü

Gençler Ve Siyasi Katılım

Gençler, Liderlik Ve Teşkilatlanma

Uluslararası Gençlik Çalışmalarının Sosyaliteye Etkisi

Gençlik Ve Öğrenci Değişimleri

Uluslararası Öğrencilik Bağlamında Gençlik Çalışmaları

Türkiye’de Ve Dünya’da Gençlik Politikaları

Sivil Toplumda Gençlerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Gençler Neden Sivil Toplumda?

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük Ve Gençlik

X,Y,Z Kuşakları Ve Sivil Toplum

DÜZENLEME KURULU

 • Dr. Burhan İŞLİYEN, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı
 • Av. Mehmet Savaş POLAT, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
 • Abdurrahman ÇETİN, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı
 • Veysi KAYA, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı
 • Dr. Burhan İŞLİYEN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Ramazan MUSLU, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Huriye MARTI, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
 • Dr. Öğr. Üyesi Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Ramazan ALTUNTAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Mehmet ÜNAL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Ahmet ÖGKE, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Sinan ÖGE, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDOĞAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dekanı
 • Doç. Dr. Mahmut ÇINAR, Gaziantep Üniversitesi
 • Doç. Dr. Rifat TÜRKEL, Dumlupınar Üniversitesi
 • Doç. Dr. Zeylabidin ACİMAMATOV, Oş İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU, Oş İlahiyat Fakültesi

SEKRETERYA

 • Hümeyra TETİK, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Uzman
 • Serkan AKSOY, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Yrd.

TAKVİM

Sempozyum İlanı 13 EYLÜL 2019
Tebliğ Özetleri İçin Son Gönderim Tarihi 15 EKİM 2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 18 EKİM 2019
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih 20 KASIM 2019
Sempozyum Tarihi 28-29 KASIM 2019
Sempozyum yeri TDV Konferans Salonu

YER / ADRES / İLETİŞİM

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06420 Kocatepe/ANKARA
Tel: +90.0312 416 92 89-77
Eposta : sempozyum@tdv.org

 • Sempozyuma, Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrenciler katılabilir.
 • Sempozyuma katılacak adayların başvuru formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
 • Sempozyum tebliğ özetleri “5000” karakter (boşluk dahil) ile sınırlandırılmıştır.
 • Sempozyum dili Türkçe’dir.
 • Bildiriler bilimsel, özgün, sempozyum konu başlığıyla ilgili ve ilmi etik kurallara uygun olmalıdır.
 • Bildiri sunum süresi 15 dakika olacaktır.
 • Sempozyumun tüm giderleri, tebliğcilerin ve davetlilerin; yol, konaklama ve ağırlama giderleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanacaktır.
 • Sempozyum için kabul edilen tebliğ özetleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitapçık olarak basılabilecektir.
 • Sempozyumda sunulan bildiriler Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitap olarak basılabilecektir.
 • Sempozyumda sunulan bildiriler aynıyla izinsiz olarak başka bir platformda kullanılamaz.
Lütfen bekleyin...