AD SOYAD TEBLİĞ BAŞLIĞI
ABDUL HANNAN DOGHAN DEĞER YARGILARININ DEĞİŞİMİ VE KUŞAKLARARASI ÇATIŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: Y KUŞAĞI ÖRNEĞİ
ALEYNA SELİN ÖZORMAN SOSYALMATİK GENÇLİK
AYŞE NUR İBA ÇINAR DEĞİŞİM PROGRAMLARININ POLİTİKASI ÜZERİNE
BURKHANADİN ABDİLKHAKİM KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA KAZAK GENÇLERİNİN KİMLİĞİ VE KAZAKİSTAN’DA SİVİL TOPLUMUN OLUŞMASINDA FACEBOOK’UN ROLÜ
CEMİL PASLI AİLE KURUMU VE GENÇLİĞİMİZ
ENES FURKAN ONUR ABD’NİN İLK İSLAM YÜKSEKOKULU ZAYTUNA COLLEGE VE MÜSLÜMAN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ESRA NUR SEZGÜL GENÇLİK VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ
EYÜP ELKOCA GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA HİLFU’L-FUDUL ARAYIŞLARI: GENÇ İDSB ÖRNEĞİ
HANEEF C. MUHAMMAD GÜNEY HİNDİSTAN’DAKİ İSLAMÎ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ:   MÜSLÜMAN ÖĞRENCİ FEDERASYONU (MSF) ÖRNEĞİ
İBRAHİM HALİL ONUR TÜRKİYE’DE ULUSAL ,ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPLARINDA  VE KYK YURTLARINDA MANEVİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KÜBRA NUR POLAT GENÇLER, LİDERLİK VE TEŞKİLATLANMA
KÜBRANUR KORKMAZ İNSANİ DİPLOMASİ KAVRAMININ TÜRK STK’LAR İÇİN ANLAMI
MEHMET PEHLİVAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN GENÇLERE YÖNELİK MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK FAALİYETLERİ
MERVE MERT DİTİP’İN ALMANYA’DAKİ GENÇLİK ÇALIŞMALARI
MOHAMED HUSSAIN FAROOK SRİ LANKA’DA MÜSLÜMAN GENÇLİK VE SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI
MUSTAFA SALİH EDİS ÇAĞLAR ARASI GENÇLERDEN BEKLENTİLER BAĞLAMINDA EYYÜHE’L-VELED VE GENÇLERLE BAŞBAŞA ESERLERİNİN MÜLAHAZASI
NİLÜFER NUR USLU CEZAYİR’DE GENÇLİK VE SİVİL TOPLUM
SAMET ŞAHİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISININ YORDAYICISI OLARAK YAŞAM AMAÇLARI
SEMİHA SÖNMEZ SOSYAL MEDYA KARANLIĞINDA GENÇLİK VE KÜLTÜREL YOZLAŞMA
ŞEYDA ÜLKÜ ŞAHİN GELECEK NESİL İÇİN SOSYAL MEDYADA BİR FIKIH ANLAYIŞI GELİŞTİRMEK
YOUCEF SAMAH ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI KATILIMI
YUSUF YAMAN GENÇLİĞİN DİNİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİM DÜZEYİ
YÜSRA FERLİGÜL GÖNÜLLÜLÜK VE SOSYAL İÇERME KAVRAMLARININ TOPLUMDAKİ DEZAVANTAJLI GRUPLAR ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
ZAHİDE ELİF ATASEVEN BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKININ FELSEFİ TEMELLENDİRMESİ: İMKÂN, ENGEL VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONU ALT BAŞLIKLARI

Aşağıdaki başlıklar örnek niteliğinde olup, katılımcıların özgün tebliğleri de değerlendirmeye alınacaktır.

Türkiye’de Gençlik ve Sivil Toplum Çalışmaları

 • Türkiye’de Gençlik ve Sivil Toplum Çalışmaları Tarihi
 • Kurum Ve Porte Analizleri
 • Projeler Ve Etkileri
 • Gençlik Ve Sivil Toplum Çalışmalarının Geleceği

İslam Dünyasında Gençlik Ve Sivil Toplum Çalışmaları

 • İslam Dünyasında Gençlik Ve Sivil Toplum Çalışmaları Tarihi
 • Kurum Ve Porte Analizleri
 • Projeler Ve Etkileri
 • Gençlik Ve Sivil Toplum Çalışmalarının Geleceği

Sosyal Medyanın Gençlik Üzerindeki Etkisi

Gençlik İnşasında Ahilik Kültürü

Gençler Ve Siyasi Katılım

Gençler, Liderlik Ve Teşkilatlanma

Uluslararası Gençlik Çalışmalarının Sosyaliteye Etkisi

Gençlik Ve Öğrenci Değişimleri

Uluslararası Öğrencilik Bağlamında Gençlik Çalışmaları

Türkiye’de Ve Dünya’da Gençlik Politikaları

Sivil Toplumda Gençlerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Gençler Neden Sivil Toplumda?

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük Ve Gençlik

X,Y,Z Kuşakları Ve Sivil Toplum

DÜZENLEME KURULU

 • Dr. Burhan İŞLİYEN, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı
 • Av. Mehmet Savaş POLAT, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
 • Abdurrahman ÇETİN, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı
 • Veysi KAYA, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı
 • Dr. Burhan İŞLİYEN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Ramazan MUSLU, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Huriye MARTI, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
 • Dr. Öğr. Üyesi Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Ramazan ALTUNTAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Mehmet ÜNAL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Ahmet ÖGKE, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Sinan ÖGE, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDOĞAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dekanı
 • Doç. Dr. Mahmut ÇINAR, Gaziantep Üniversitesi
 • Doç. Dr. Rifat TÜRKEL, Dumlupınar Üniversitesi
 • Doç. Dr. Zeylabidin ACİMAMATOV, Oş İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU, Oş İlahiyat Fakültesi

SEKRETERYA

 • Hümeyra TETİK, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Uzman
 • Serkan AKSOY, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Yrd.

TAKVİM

Sempozyum İlanı 13 EYLÜL 2019
Tebliğ Özetleri İçin Son Gönderim Tarihi 15 EKİM 2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 18 EKİM 2019
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih 20 KASIM 2019
Sempozyum Tarihi 28-29 KASIM 2019
Sempozyum yeri TDV Konferans Salonu

YER / ADRES / İLETİŞİM

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06420 Kocatepe/ANKARA
Tel: +90.0312 416 92 89-77
Eposta : sempozyum@tdv.org

 • Sempozyuma, Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrenciler katılabilir.
 • Sempozyuma katılacak adayların başvuru formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
 • Sempozyum tebliğ özetleri “5000” karakter (boşluk dahil) ile sınırlandırılmıştır.
 • Sempozyum dili Türkçe’dir.
 • Bildiriler bilimsel, özgün, sempozyum konu başlığıyla ilgili ve ilmi etik kurallara uygun olmalıdır.
 • Bildiri sunum süresi 15 dakika olacaktır.
 • Sempozyumun tüm giderleri, tebliğcilerin ve davetlilerin; yol, konaklama ve ağırlama giderleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanacaktır.
 • Sempozyum için kabul edilen tebliğ özetleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitapçık olarak basılabilecektir.
 • Sempozyumda sunulan bildiriler Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitap olarak basılabilecektir.
 • Sempozyumda sunulan bildiriler aynıyla izinsiz olarak başka bir platformda kullanılamaz.

Başvurular, 25.10.2019 tarihi itibariyle sonlanmıştır.